Ny mandatperiod för AO

Från halvårsskiftet börjar en ny mandatperiod för Saco-S-rådet arbetsplatsombud.

Publicerad: Onsdag 8 mar 2023

Senast uppdaterad: Onsdag 8 mar 2023

Nuvarande mandatperiod för Saco-S arbetsplatsombud (AO) upphör vid halvårsskiftet och en ny tvåårig mandatperiod startar 2023-07-01.

Uppgiften som arbetsplatsombud är viktig för den fackliga samverkan på institutioner och enheter och ger medlemmar möjlighet att påverka lokala beslut.

Vilka institutioner och enheter som ska ha arbetsplatsombud för deltagande i den lokala samverkangruppen framgår av bilaga 7 i det s.k. samverkansavtalet: Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling vid Umeå universitet.

Mer information om uppgiften som arbetsplatsombud, nomineringsval och blankett hittar du på vår hemsida under Arbetsplatsombud.