Om oss

Publicerad: Tisdag 2 jun 2020

Senast uppdaterad: Måndag 22 maj 2023

Saco-S-rådet är det gemensamma organet för samtliga Saco-S-förbund vid Umeå universitet. Alla Saco-S-förbund har rätt till en representant i rådet, denna rättighet utnyttjas dock inte av alla. Saco-S-rådet har också en styrelse som bland annat har till uppgift att utse förtroendemän för respektive fakultet. Saco-S-rådet är den lokala parten vid alla förhandlingar vid myndigheten och representerar alla Sacomedlemmar vid Umeå universitet.

SULF är det största Saco-S-förbundet vid Umeå universitet. Det innebär att SULF är s.k. kontaktförbund för universitetet. Kontaktförbundet ansvarar för rådgivning, information och stöd vid förhandlingar. SULF genomför även central facklig utbildning riktad till förtroendevalda inom Saco-S-rådets ansvarsområde.