Frågeformulär

Fyll i formuläret och skicka in den snarast möjligt!

Publicerad: Fredag 12 nov 2021

Senast uppdaterad: Fredag 12 nov 2021

Vi behöver dina svar för att kunna ha en bra grund när vi har förhandlingarna gällande de oeniga. Ange kortfattade och slagkraftiga argument.
Förhandlingarna sker 26 och 29 november. Vi vill ha ditt svar i så god tid som det bara går innan förhandlingen på kommande fredag. Svara helst med en gång.

Revisionen handlar om din lön och vilken nivå den hamnar på, inte påslag i %.

Oenighet vid lönesättande samtal

Har du haft det första och det andra lönesättande samtalet?
Hur fick du ett löneförslag i kronor
Föreslog du en ny lön till din chef?
Framförde du argumenten till din chef vid ditt lönesättande samtal?
Ställde du frågan till din chef, vad du behöver göra för att höja din lön?