Nyheter från Saco-S SLU {from} {to} av 16

Ny ordning för hantering av läkemedelsersättning

2023-11-18

Den nya ordningen innebär att du bara kan begära ersättning en gång per år.

Nytt nyhetsbrev ute

2023-09-07

Nyhetsbrevet för september 2023 innehåller bl.a. om lönerevisionen.

Ny lönestatistik

2023-06-08

Den senaste lönestatistiken för alla SLU:are från 8 juni 2023 är publicerad.

Årets lönesrevision med olika samtal som leder fram till ny lön

2023-05-30

Så här fungerar de lönesättande samtalen.

Webbinarie-serie för medlemmarna på SLU

2023-01-11

Saco-S SLU ger tillsammans med Naturvetarna och SULF aktuella webbinarier under året.

Om du får ersättning från FK

2023-01-10

Parterna är enade om att beräkningsdatum för ny lön är 2022-10-01 för de medarbetare som är föräldralediga eller sjukskrivna

Lönerevisionen 2022 helt klar

2022-12-27

Revisionen är genomförd med lönesättandesamtal, doktorandstege samt Ob-ersättningar.

Årets lönerevision

2022-08-31

Årets lönerevision har börjat. Den 5:e september börjar de enskilda lönesättande samtalen för alla Saco-medlemmar.

Nya lönekriterier

2022-04-05

Det finns nya lönekriterier som ska användas vid lönerevisionen, men gärna redan nu vid vårens medarbetarsamtal.

Ny ordförandeblogg

2022-03-27

Det ligger en ny orförandeblogg ute nu, ta gärna del av den.

Nytt avtal om anställning som postdoktor

2021-12-16

Saco-S och Arbetsgivarverket träffat ett nytt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Avtalet gäller från den 1 februari 2022 och...

Vem äger ditt undervisningsmaterial?

2021-11-18

Vet du om att SLU anser sig ha rätt att förfoga som man vill med ditt undervisningsmaterial?

Ny lönepolicy för SLU

2021-07-06

Rektor beslöt om en ny lönepolicy för SLU som gäller från och med 2021-07-01 och ersätter den tidigare från 2002-10-07.

Ny webbsajt för Saco-S SLU

2021-05-05

Nu har en ny version sett dagens ljus. Detta är nummer 6 sedan 1995 när vi började på webben.

Förhandlingarna klara

2021-02-25

SLU som arbetsgivare och Saco-S är nu överens om hur lönerevisionen 2020 ska slutföras. Det innebär att lönesättande samtal mellan lönesättande...

Visa fler