Nyheter från Saco-S SLU {from} {to} av 15

Nytt nyhetsbrev ute

2022-08-31

Nyhetsbrevet för september 2022 innehåller om årets lönerevision i en uppdaterad version.

Årets lönerevision

2022-08-31

Årets lönerevision har börjat. Den 5:e september börjar de enskilda lönesättande samtalen för alla Saco-medlemmar.

Ny lönestatistik

2022-06-28

Den senaste lönestatistiken för alla SLU:are från 27 juni 2022 är publicerad. Det är bra utgångsunderlag inför åretslönerevision.

Nya lönekriterier

2022-04-05

Det finns nya lönekriterier som ska användas vid lönerevisionen, men gärna redan nu vid vårens medarbetarsamtal.

Ny ordförandeblogg

2022-03-27

Det ligger en ny orförandeblogg ute nu, ta gärna del av den.

Nytt avtal om anställning som postdoktor

2021-12-16

Saco-S och Arbetsgivarverket träffat ett nytt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Avtalet gäller från den 1 februari 2022 och...

Lönerevision 2021 helt klar.

2021-12-03

Lönerevisionen 2021 är nu helt klar efter de sista förhandlingarna 29/11. På decemberlönen ska alla ha fått sin nya lön. Den nya lönen är...

Vem äger ditt undervisningsmaterial?

2021-11-18

Vet du om att SLU anser sig ha rätt att förfoga som man vill med ditt undervisningsmaterial?

Nya doktorandlöner klara

2021-11-08

De nya lönerna gäller från 1:e oktober 2021.

Enkäten om corona

2021-11-03

Utvärderingen av enkäten om situationen under corona-pandemin finns nu presenterad. Ta gärna del av resultaten nu när det diskuteras av alla...

Lönerevisionen 2021/22

2021-08-09

Det finns en tidsplan för årets lönerevision presenterad nu lagom när semestrarna lider mot sitt slut.

Ny lönepolicy för SLU

2021-07-06

Rektor beslöt om en ny lönepolicy för SLU som gäller från och med 2021-07-01 och ersätter den tidigare från 2002-10-07.

Om du får ersättning från FK

2021-05-28

Parterna är enade om att beräkningsdatum för ny lön är 2021-03-01 för de medarbetare som är föräldralediga eller sjukskrivna

Ny webbsajt för Saco-S SLU

2021-05-05

Nu har en ny version sett dagens ljus. Detta är nummer 6 sedan 1995 när vi började på webben.

Förhandlingarna klara

2021-02-25

SLU som arbetsgivare och Saco-S är nu överens om hur lönerevisionen 2020 ska slutföras. Det innebär att lönesättande samtal mellan lönesättande...

Visa fler