Lönerevisionen 2022 helt klar

Revisionen är genomförd med lönesättandesamtal, doktorandstege samt Ob-ersättningar.

Publicerad: Tisdag 27 dec 2022

Senast uppdaterad: Tisdag 27 dec 2022

Utfallet från de lönesättande samtalen har betalats ut med decemberlönen och är retroaktiv från 2022-10-01.

Datumet för ny lön till Försäkningskasssan är 2022-10-01.

Ersättningen för Ob har förhandlats till ett nytt avtal och det nya är att alla tillägg beräknas med divisorer. De nya ersättningarna gäller drån 2022-12-01.

Doktorandstegen har förjandlats upp med ett belopp som alla doktoranders lön höjs med oavsett dagens lönenivå. Den nya lönen gäller retroaktivt från 2022-10-01. De flesta fick höjningen med decemberlönen men de som anställts efter september får sin höjning med januarilönen.