Sveriges ingenjörer vid LiU

Välkommen till lokalavdelningen av Sveriges ingenjörer vid Linköpings universitet!

Senast uppdaterad: Måndag 5 nov 2018

Sedan 1973 organiserar vi ingenjörer och andra med teknisk-naturvetenskaplig bakgrund vid Linköpings universitet. Förbundet är anslutet till Saco och lokalavdelningen ingår i Saco-S vid Linköpings universitet.

Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen eller ditt lokala Saco-ombud i LSG.

Vill du engagera dig fackligt vid LiU, kontakta vår ordförande Janerik Lundquist.

Möteshandlingar och protokoll finns under vårt Dokumentarkiv.


Doktorander kan gå med i Sveriges Ingenjörer mycket fördelaktigt!

Doktorandmedlemskap i Sveriges ingenjörer kostar endast 120 kr/månad. Dessutom erhåller doktorander med anställning vid LiU ett lönetillägg på 250 kr/månad vid medlemskap i facket. För att ta del av erbjudandet som doktorand, ansök som yrkesverksam här och komplettera informationen i rutan för ”Inriktning” med att ansökan gäller en doktorandmedlem, antagningsdatum, planerad disputation samt lärosäte.

Webinar: Your employment conditions and benefits as doctoral candidate

Here you can see a webinar in english from 2018-10-15 regarding your employment conditions and benefits as doctoral candidate.


ÅRSMÖTE 2018

Nu har vi genomfört årsmötet inom lokalavdelningen och protokollet kan läsas här.


LÖNEREVISION 2017 AVSLUTAD!

Saco-S vid LiU och Linköpings universitet har den 11 december 2017 och med stöd i det centrala avtalet RALS-T skrivit under ett avtal om nya löner för samtliga vid universitetets anställda medlemmar i något Saco-förbund. Läs mer här.