Sveriges ingenjörer vid LiU

Välkommen till lokalavdelningen av Sveriges ingenjörer vid Linköpings universitet!

Sedan 1973 organiserar vi ingenjörer och andra med teknisk-naturvetenskaplig bakgrund vid Linköpings universitet. Förbundet är anslutet till Saco och lokalavdelningen ingår i Saco-S vid Linköpings universitet.

Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen eller ditt lokala Saco-ombud i LSG.

Vill du engagera dig fackligt vid LiU, kontakta vår ordförande Janerik Lundquist.

Möteshandlingar och protokoll finns under vårt Dokumentarkiv.


LÖNEREVISION 2017 PÅBÖRJAD!

Lönerevisionsarbetet är nu i full gång. Planen är att ny lön fr.o.m. 1/10 kommer betalas ut retroaktivt med decemberlönen. Läs mer om lönerevisionsarbetet här.


ÅRSMÖTE 2018

Onsdagen den 10/1 kl. 14:15-15:00 är det dags för årsmöte i vår lokalförening.
Plats: Jordan Fermi, Fysikhuset, Campus Valla.
Kallelse kommer per mejl.