Sveriges ingenjörer vid LiU

Välkommen till lokalföreningen av Sveriges ingenjörer vid Linköpings universitet!

Senast uppdaterad: Söndag 22 jan 2017

Sedan 1973 organiserar vi ingenjörer och andra med teknisk-naturvetenskaplig bakgrund vid Linköpings universitet. Förbundet är anslutet till Saco och lokalföreningen ingår i Saco-S vid Linköpings universitet.

Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen eller ditt lokala Saco-ombud i LSG.

Vill du engagera dig fackligt vid LiU, kontakta vår ordförande Janerik Lundquist.

Möteshandlingar och protokoll finns under vårt Dokumentarkiv.


LÖNEREVISION / SALARY NEGOTIATIONS 2020 

De nya lönerna from 1 oktober 2020 är äntligen klara!

Saco-S undertecknade den 6 maj de nya lönerna för samtliga anställda vid LiU fr o m den 1 oktober 2020. Den nya lönen tillsammans med den retroaktiva löneökningen kommer att utbetalas omkring den 25 maj.


ÅRSMÖTE 2021 GENOMFÖRT DEN 11 JANUARI VIA ZOOM

Den 11 januari höll lokalföreningen vid LiU sitt åramöte. Detta år med pågående coronapandemi valde vi att genomföra årsmötet via Zoom och totalt deltog 18 medlemmar.

Möteshandlingar inkl protokollet finns publicerade nedan:


Doktorander kan gå med i Sveriges Ingenjörer mycket fördelaktigt!

Doktorandmedlemskap i Sveriges ingenjörer kostar endast 150 kr/månad. Dessutom erhåller doktorander med anställning vid LiU ett lönetillägg på 250 kr/månad vid medlemskap i facket. För att ta del av erbjudandet som doktorand, ansök som yrkesverksam här och komplettera informationen i rutan för ”Inriktning” med att ansökan gäller en doktorandmedlem, antagningsdatum, planerad disputation samt lärosäte.

Webinar: Your employment conditions and benefits as doctoral candidate

Here you can see a webinar in english from 2018-10-15 regarding your employment conditions and benefits as doctoral candidate.