Sveriges ingenjörer vid LiU

Välkommen till lokalföreningen av Sveriges ingenjörer vid Linköpings universitet!

Senast uppdaterad: Onsdag 18 maj 2022

Sedan 1973 organiserar vi ingenjörer och andra med teknisk-naturvetenskaplig bakgrund vid Linköpings universitet. Förbundet är anslutet till Saco och lokalföreningen ingår i Saco-S vid Linköpings universitet.

Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen eller ditt lokala Saco-ombud i LSG.

Vill du engagera dig fackligt vid LiU, kontakta vår ordförande Janerik Lundquist.

Möteshandlingar och protokoll finns under vårt Dokumentarkiv.


VALET TILL FULLMÄKTIGE ÄR GENOMFÖRT!

Resultatet av valet till Sveriges Ingenjörers Fullmäktige 2022-2026 är klart. Vår lista Högskolor och Universitet vidhåller 4 mandat! Stort tack till alla som röstat och stort grattis till Martin Eneling, UF som kom på plats 2 och har då en ordinarie plats.


ÅRSMÖTE 2022 GENOMFÖRT DEN 10 JANUARI VIA ZOOM

Den 10 januari höll lokalföreningen vid LiU sitt åramöte. Detta år med pågående coronapandemi valde vi att genomföra årsmötet via Zoom och totalt deltog 15 medlemmar.

Möteshandlingar inkl protokollet finns publicerade nedan:


LÖNEREVISION / SALARY NEGOTIATIONS 2021


Doktorander kan gå med i Sveriges Ingenjörer mycket fördelaktigt!

Doktorandmedlemskap i Sveriges ingenjörer kostar endast 150 kr/månad. Dessutom erhåller doktorander med anställning vid LiU ett lönetillägg på 250 kr/månad vid medlemskap i facket. För att ta del av erbjudandet som doktorand, ansök som yrkesverksam här och komplettera informationen i rutan för ”Inriktning” med att ansökan gäller en doktorandmedlem, antagningsdatum, planerad disputation samt lärosäte.

Webinar: Your employment conditions and benefits as doctoral candidate

Here you can see a webinar in english from 2018-10-15 regarding your employment conditions and benefits as doctoral candidate.