Sveriges ingenjörer vid LiU

Välkommen till lokalavdelningen av Sveriges ingenjörer vid Linköpings universitet!

Sedan 1973 organiserar vi ingenjörer och andra med teknisk-naturvetenskaplig bakgrund vid Linköpings universitet. Förbundet är anslutet till Saco och lokalavdelningen ingår i Saco-S vid Linköpings universitet.

Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen eller ditt lokala Saco-ombud i LSG.

Vill du engagera dig fackligt vid LiU, kontakta vår ordförande Janerik Lundquist.

Möteshandlingar och protokoll finns under vårt Dokumentarkiv.


VAL TILL SVERIGES INGENJÖRERS FULLMÄKTIGE

Vi tackar alla som röstade i valet till vårt fullmäktige. Totalt röstade 400 medlemmar på vår lista "Universitet och högskolor - för Sverige som kunskapsnation" vilket resulterade i fyra mandat mot tre föregående period. Martin Eneling vid LiU röstades in som en av dessa fyra kandidaterna så vi säger stort grattis och lycka till på kommande fullmäktigemöten! Valresultatet för hela förbundet kan du studera här.


ÅRSMÖTE 2018

Nu har vi genomfört årsmötet inom lokalavdelningen och protokollet kan läsas här.


LÖNEREVISION 2017 AVSLUTAD!

Saco-S vid LiU och Linköpings universitet har den 11 december 2017 och med stöd i det centrala avtalet RALS-T skrivit under ett avtal om nya löner för samtliga vid universitetets anställda medlemmar i något Saco-förbund. Läs mer här.