Sveriges ingenjörer vid LiU

Välkommen till lokalföreningen av Sveriges ingenjörer vid Linköpings universitet!

Senast uppdaterad: Onsdag 30 jan 2019

Sedan 1973 organiserar vi ingenjörer och andra med teknisk-naturvetenskaplig bakgrund vid Linköpings universitet. Förbundet är anslutet till Saco och lokalavdelningen ingår i Saco-S vid Linköpings universitet.

Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen eller ditt lokala Saco-ombud i LSG.

Vill du engagera dig fackligt vid LiU, kontakta vår ordförande Janerik Lundquist.

Möteshandlingar och protokoll finns under vårt Dokumentarkiv.


ÅRSMÖTE 2019

Den 11 januari hölls årsmötet på Campus Valla. Bl.a. valdes styrelse i lokalföreningen och ledamöter till Saco-S-rådet. Dessutom kåserade Prof. Christian Berggren, IEI på temat "Dieselfusk och KI-skandaler: Vad kan ingenjörer och akademiker lära av den långa kampen mot doping inom elitidrotten?

Årsmötesprotokoll

Styrelsens sammansättning 2019


Doktorander kan gå med i Sveriges Ingenjörer mycket fördelaktigt!

Doktorandmedlemskap i Sveriges ingenjörer kostar endast 120 kr/månad. Dessutom erhåller doktorander med anställning vid LiU ett lönetillägg på 250 kr/månad vid medlemskap i facket. För att ta del av erbjudandet som doktorand, ansök som yrkesverksam här och komplettera informationen i rutan för ”Inriktning” med att ansökan gäller en doktorandmedlem, antagningsdatum, planerad disputation samt lärosäte.

Webinar: Your employment conditions and benefits as doctoral candidate

Here you can see a webinar in english from 2018-10-15 regarding your employment conditions and benefits as doctoral candidate.