Länkar

Publicerad: Fredag 13 nov 2015

Senast uppdaterad: Fredag 13 nov 2015

Sveriges ingenjörers centrala webbsidor kan du som medlem logga in och få tillgång till aktuell information, t.ex. lönestatistik.

Saco-S vid Linköpings universitet är det gemensamma organet för samtliga Saco-förbund. En hel del av vårt lokala arbete sker tillsammans med andra förbund via Saco-S-rådet.

Kort om avtal

Centrala avtal sluts mellan Arbetsgivarverket och de fackliga samarbetsorganen SACO, SEKO och OFR. Lokala avtal sluts mellan arbetsgivaren Linköpings universitet och de fackliga samarbetsorgansens lokala råd vid LiU.

  • Arbetsgivarverket har ett stort arkiv med centrala avtal och författningar.
  • Arbetsgivaren Linköpings universitet har information om centrala och lokala avtal via Insidan.
  • Saco-S-rådet vid LiU har information om centrala och lokala avtal på sina webbsidor.