Saco-S vid LiU

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Vid Linköpings universitet företräds Saco-S av Saco-S-rådet.

Publicerad: Fredag 9 okt 2015

Senast uppdaterad: Måndag 11 nov 2019

Saco-förbund som har medlemmar vid LiU har rätt till minst en ledamot i Saco-S-rådet. Ett förbund med få medlemmar har en ledamot, medan större förbund som SULF och Sveriges Ingenjörer har cirka 15 ledamöter. Hela Saco-S-rådet samlas vanligen bara vid årsmötet, och då är dess främsta uppgift att utse en styrelse. Det är Saco-S-rådets styrelse som sköter mycket av det dagliga fackliga arbetet, till exempel förhandlingar. Se även vår organisationsskiss.

Saco-S-rådets styrelse

Saco-S-rådets styrelse för 2019 har följande sammansättning:

Suppleanter:

Styrelsens mötestider (På Valla om inget annat anges)

ht 2019:

 • 29 augusti (torsdag v. 35) 10:15-12:00 i A-huset, Diana
 • 4 oktober (fredag v. 40) 10:15-12:00 i A-huset, Diana
 • 30 oktober (onsdag v. 44) 10:15-12:00 på Campus US
 • 27 november (onsdag v. 48) 10:15-12:00 i Key-K5
 • 18 december (onsdag v. 51) 09:15-11:00 i  Key-K5 (obs tiden)

vt 2020:

 • 22 januari (onsdag v. 4) 10:15-12:00
 • 11 februari (tisdag v. 7) 10:15-12:00
 • 11 mars (onsdag v. 11) 10:15-12:00
 • 14 april (tisdag v. 16) 10:15-12:00 i TPM51 (Täppan plan 5) Campus Norrköping
 • 12 maj (tisdag v. 20) 10:15-12:00
 • 10 juni (onsdag v. 24) UNDER HELDAGEN

Saco-förbund vid LiU

De flesta av de totalt 20 fackförbund som finns inom Saco-S är 18 representerade vid Linköpings universitet, även om majoriteten utgörs av de två största förbunden (SULF och Sveriges Ingenjörer). Några av dessa förbund har aktiva lokalföreningar med egna webbsidor med länk till nedan. De förbund som idag har medlemmar vid LiU är: