Saco-S vid LiU

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Vid Linköpings universitet företräds Saco-S av Saco-S-rådet.

Publicerad: Fredag 9 okt 2015

Senast uppdaterad: Måndag 5 nov 2018

Saco-förbund som har medlemmar vid LiU har rätt till minst en ledamot i Saco-S-rådet. Ett förbund med få medlemmar har en ledamot, medan större förbund som SULF och Sveriges Ingenjörer har cirka 15 ledamöter. Hela Saco-S-rådet samlas vanligen bara vid årsmötet, och då är dess främsta uppgift att utse en styrelse. Det är Saco-S-rådets styrelse som sköter mycket av det dagliga fackliga arbetet, till exempel förhandlingar. Se även vår organisationsskiss.

Saco-S-rådets styrelse

Saco-S-rådets styrelse för 2018 har följande sammansättning:

Suppleanter:

Styrelsens mötestider ht 2018 (På Valla om inget annat anges):

  • 31 augusti (fredag v. 35) 10:15-12:00
  • 26 september (onsdag v. 39) 10:15-12:00
  • 31 oktober (onsdag v. 44) 10:15-12:00
  • 30 november (fredag v. 48) 10:15-12:00 (äger rum på Campus US)
  • 20 december (torsdag v. 51) 13:15-15:00

Saco-förbund vid LiU

De flesta av de totalt 21 fackförbund som finns inom Saco-S är 18 representerade vid Linköpings universitet, även om majoriteten utgörs av de två största förbunden (SULF och Sveriges Ingenjörer). Några av dessa förbund har aktiva lokalföreningar med egna webbsidor med länk till nedan. De förbund som idag har medlemmar vid LiU är: