TORSDAG 2 FEBRUARI

Årsmöte Saco-S-rådet vid LiU / Annual meeting Saco-S Council at LiU 2017

12:15 - 15:00

E236, Fysikhuset, Campus Valla

Inbjudan har skickats till alla medlemmar per mejl senast den 12 januari 2017.

Anmälan sker här: https://goo.gl/forms/MTZHVwACYVOEpr3m1

Möteshandlingar publiceras löpande här: http://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s-vid-liu/Var-verksamhet/arkiv-moteshandlingar/Arsmoteshandlingar/

Karta till lokalen E236 finns här.

Kontakt vid frågor Kjell Karlsson, Saco-S vid LiU kjell.karlsson@liu.se