TORSDAG 7 APRIL

Ny som chef?

11:30 - 14:30

Ett seminarium om vad som kännetecknar ett gott ledarskap och vad du behöver för att utvecklas och lyckas som chef.

Saco arrangerar seminariet för chefer i samarbete med medlemsförbunden Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Naturvetarna, Officersförbundet, Saco-förbundet Trafik och Järnväg (TJ), SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges läkarförbund, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) och Sveriges Veterinärförbund.

Seminariet är öppet för dig som har en chefsbefattning eller snart ska tillträda. Du kan bara anmäla dig om du är medlem i något av ovanstående Sacoförbund. Du måste ange vilket förbund du är medlem i när du anmäler dig.

Plats: Elite Stora Hotellet, Stora torget 9, Linköping

Läs mer här!