FREDAG 13 SEPTEMBER
TP51, Campus Norrköping

Partsgemensam information på ITN inför lönerevisionen

08:30 - 09:30

TP51, Campus Norrköping

Sacomedlemmar på ITN hälsas varmt välkomna på partsgemensam information gällande lönesättande samtalsmodellen i och med lönerevisionen.

Med vänliga hälsningar

Janerik Lundqvist Saco-S & Pia Rundgren, HR-direktör