ONSDAG 10 JUNI
Zoom

Styrelsemöte Saco-S-rådet 2020/06

10:15 - 12:00

Zoom

Styrelsen inom Saco-S vid LiU kallas till heldagsmöte. Tider ej fastställda ännu.

Kontakt vid frågor saco@liu.se saco@liu.se