TORSDAG 26 APRIL

Terminsmöte med Saco-S LSG-ombud och styrelse

13:15 - 15:00

E236 i Fysikhuset, Campus Valla

Tema arbetsmiljö

Samtliga LSG-ombud vid LiU:s insitutioner samt Saco-S-rådets styrelse inbjudes till teminsmöte med tema arbetsmiljö.

Arbetsmiljö är ett stort område. Vi kommer dels att visa väl valda delar av Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, dels visa på något av det som görs i dagsläget och sist men inte minst ta in input från er om vilka svårigheter och behov ni ser när det gäller arbetsmiljöarbetet. Som Göran Arrius sa vid årsmötet har arbetsmiljö seglat upp som en av de viktigaste frågorna för våra medlemmar och fler och fler akademiker mår sämre på jobbet.

Att förbereda:

Läs gärna den motion som kom in till Saco-S årsmöte och det svar som styrelsen gav på motionen.

Ni som sitter i LSG på en institution – ni kommer också att kort få berätta aktuell status hos er när det gäller:

1) dokumentet över alla förekommande undervisningsmoment inkl hur mycket arbetstid de ska generera (ett dokument som varje institutionsstyrelse ska fastställa, därav ska det passera LSG först)

2) tjänstgöringsplaner för lärare – här kan vi berätta att det har startat upp ett nytt LiU-gemensamt projekt i syfte att få till stånd fungerande elektroniska tjänstgöringsplaner, och facket sitter med i styrgruppen för detta projekt).

Dessa frågor har ju med arbetstid att göra men som motionären också tar upp så är det en del av arbetsmiljön.

Ingen anmäla behövs då tyvärr ingen förtäring kommer serveras.

Välkomna!

Saco-S arbetsgrupp för LSG-frågor

Kontakt vid frågor Åsa Rybo Landelius asa.rybo-landelius@liu.se