FREDAG 3 MARS
E326, Fysikhuset, Campus Valla

Terminsmöte med Saco-S LSG-ombud och styrelse VT2023

12:00 - 14:00

E326, Fysikhuset, Campus Valla

Samtliga Saco-S LSG-ombud vid LiU:s insitutioner/motsv. samt Saco-S-rådets styrelse inbjudes till vårens terminsmöte.

Agenda mm skickas separat.

 

Välkomna!

Saco-S arbetsgrupp för LSG-frågor

Kontakt vid frågor Åsa Rybo Landelius asa.rybo-landelius@liu.se