De nya lönerna from 1 oktober 2020 är nu klara!

Lönerevisionen 2020 är nu äntligen till ända på LiU

Publicerad: Onsdag 12 maj 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 12 maj 2021

Saco-S undertecknade den 6 maj de nya lönerna för samtliga anställda vid LiU fr o m den 1 oktober 2020. Den nya lönen tillsammans med den retroaktiva löneökningen kommer att utbetalas omkring den 25 maj.