”Interims-LSG” bildat på IKOS

Saco-s finns representerat lokalt under bildandet av nya institutionen IKOS

Publicerad: Onsdag 4 sep 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 4 sep 2019

Saco-s har tre LSG-ombud utsedda i ”interims-LSG” för Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) vilka idag kommer från ISV, ISAK samt IKK.

Varmt välkommen kontakta någon av dessa:

Anita Utterström
Sam Willner
Gary Svensson