Lönetillägg till doktorander

3000 kronor i juli till medlemmar i facket

Publicerad: Onsdag 15 jun 2022

Senast uppdaterad: Onsdag 15 jun 2022

Linköpings universitet samt de fackliga organisationerna Saco-S/LiU och OFR/S/LiU har kommit överens om att universitetet även i år skall utbetala ett lönetillägg till fackligt anslutna doktorandanställda. Detta sker i form av en engångsbetalning i juli, och motsvarar 250 kr per anställningsmånad mellan 1 juli 2021 och 30 juni 2022. Om du som doktorand vet att du är facklig ansluten men inte ser något lönetillägg i samband med löneutbetalning i juli, kontakta gärna saco@liu.se.

Vi i Saco-S vid LiU önskar dig en trevlig sommar!