Nytt LiU-Villkorsavtal-T

Nyligen har Saco-S, OFR, SEKO och LiU kommit överens om en ny version av LiU-Villkorsavtal-T

Publicerad: Måndag 15 feb 2016

Senast uppdaterad: Måndag 15 feb 2016

Denna nya version är i princip enbart en aktualisering av den föregående versionen, med några smärre redaktionella ändringar. Den enda lite mer materiella skillnaden ligger i underbilaga till Bilaga 1 på sid. 16 i dokumentet där man preciserar vilka typer av förrättningar kräver att man lämnar in program av vistelsen (konferens, möte, seminarium, studiebesök och workshop som varar mer än en dag). Dessutom kan nu även arvodister och timanställda erhålla hotellersättning vid tjänsteresa (se åter igen Bilaga 1).

Länk till avtalet inkl. protokoll.