Jag vill ta tjänstledigt, har jag rätt till det?

Svar:
Om du har en tillsvidareanställning har du rätt att vara ledig och pröva en annan statlig anställning i upp till två år. Detta gäller dock bara om den andra anställningen är tidsbegränsad (inkluderat provanställning).

Du har också rätt att vara ledig för studier, arbetsgivaren kan dock vid behov skjuta upp ledighetens start i upp till 6 månader.

Om du är tillsvidareanställd och vill ta en tidsbegränsad anställning som är reglerad i Högskoleförordningen (doktorand, biträdande lektor etc) har du rätt till ledighet under hela den tid den tidsbegränsade anställningen varar.

Det finns några ytterligare skäl till tjänstledighet, såsom fackligt arbete och att starta egen näringsverksamhet. Kontakta oss om detta gäller dig och du vill veta vad som gäller.

Även i andra fall än ovanstående kan arbetsgivaren ge dig ledigt i 6 månader, det är dock ingen absolut rättighet.