Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till styrelsen och dina lokala kontaktpersoner.

Publicerad: Onsdag 23 nov 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 7 dec 2017

Saco-S-föreningens styrelse vid Malmö högskola, 2017

Om du önskar ta kontakt med Saco-S så vänd dig i första hand till ditt ombud på din Fakultet, Biblotek eller Gemensamt verksamhetsstöd. 

Martina Vall, Bibliotek, lokalt ombud för Biblioteket och Gemensam verksamhet.

Ann-Mari Campbell, HS, Ordförande, lokalt ombud för Hälsa & samhälle

Lina Andersson, HS, lokalt ombud för Hälsa och samhälle

Désirée Annvir, GV, lokalt ombud för gemensam verksamhetsstöd.

Sara Johnsdotter, HS,  lokalt ombud för Hälsa och samhälle

Nils Andersson, LS, lokalt ombud för Lärande och samhälle

Therese Vincenti Malmgren, LS, lokalt ombud för Lärande och samhälle

Rebecka Johansson, KS, lokalt ombud för Kultur och samhälle

Margareta Melin, KS, (Suppleant)

Tore Hallmer, OD, lokalt ombud för Odontologiska fakulteten

Stefan Gustafsson, TS, lokalt ombud för Teknik och samhälle

Michael Svedemar, Tjänstledig 

Valberedning

Vakant 1: 

Vakant 2:

Vakant 3: 

 

Vårt kontaktförbund vid Malmö högskola är SULF. Har du som Sacomedlem akut behov av att kontakta för fackligt stöd utanför Malmö högskola kontakta SULFs jour.

SULF:s kansli
Adress Ferkens Gränd 4, 111 30 Stockholm, Kansli
08-505 836 00 växel kansli@sulf.se