Akademiker i Polisen

Polisen - en myndighet i förändring

Publicerad: Fredag 6 nov 2015

Senast uppdaterad: Fredag 6 nov 2015

Polisen går just nu igenom en stor omorganisation. 21 länsmyndigheter och Rikspolisstyrelsen upphörde vid årsskiftet 2014/15 och ska nu bli en enda. Det kommer ta tid och förändringsarbetet kräver mycket även av de fackliga resurserna med många förhandlingar. Förändringar leder också till att många medlemmar behöver råd och stöd. 

Naturligtvis finns det många traditionella akademiska yrken i Polismyndigheten. Exempel på det är jurister, ekonomer och HR-specialister. 

Polisen jobbar dygnet runt och har som huvuduppgift att förebygga och utreda brott. Men också mängder av andra viktiga uppgifter i samhället.

Biologer som undersöker fingeravtryck, kriminologer som analyserar var risken är störst för när och var brott begås eller IT-forensiker som söker spår i uppbrunna mobiltelefoner. Ja, listan är lång på akademiska yrken inom Polisen.