Välkommen till oss!

Saco-S vid Tullverket fokuserar på frågor som är viktiga för akademiker. Vi har en styrelse och fyra lokala föreningar utspridda i hela landet – för att vi ska finnas nära dig.

  • Vi bevakar alla frågor utifrån ett akademikerperspektiv.
  • Vi ser på våra medlemmar som individer med olika kapacitet, förmåga och intressen. Därför vill vi undvika att titta på grupper när vi hanterar frågor. Att titta på grupper sker lätt på bekostnad av den enskilda individen.  
  • Vi anser att utbildning ska löna sig. Våra medlemmars utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet ska tas tillvara på Tullverket.
  • Det ska löna sig att prestera mer.
  • Vi vill ha ledare inte chefer. Ledare som ser potential i sina medarbetare och styr utifrån tydligt ställda mål.
  • Vi verkar för en modern arbetsplats och arbetskultur. Medarbetarna ska känna att de har ett högt förtroende under ansvar. Det är prestationen och gott medarbetarskap som räknas.

Läs mer om hur vi arbetar och vad Saco-S vid Tullverket vill under Alltid akademikerperspektiv

Vi har valt att skicka den mesta informationen till våra medlemmar med e-post eftersom vi ännu inte har någon medlemsinloggning. Om du är medlem och inte får några utskick får du gärna kontakta oss.

Välkommen att kontakta oss på saco@tullverket.se