Film från seminariet om det lönesättande samtalet

Saco-S vid Tullverket bjöd in till två seminarier om det lönesättande samtalet. Vår ombudsman Joakim Rydvall berättade hur vi ska kunna förbereda oss inför årets Rals.

Publicerad: Torsdag 9 nov 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 9 nov 2017

Seminarierna ägde rum den 25 oktober i Göteborg och den 31 oktober i Luleå. Medlemmar som inte kunde delta på plats hade möjlighet att följa med på Skype. Vi blev också tillfrågade ifall det gick att spela in seminariet på Skype.

Vi har med tanke på integritetsfrågan redigerat bort de frågor som deltagarna ställde under mötet. Kvalitén på inspelningen är inte alltid den bästa. Därför bifogar vi Joakims bildspel. Men vi uppmuntrar dig förutom att själv lyssna igenom vad han säger gärna också dela med dig inspelningen till din chef. Det är bra om ni båda delar samma bas inför lönesamtalen.