Besparingarna kommer att slå mot statlig verksamhet

Att minska anslagen med 1,1 miljarder kronor per år inom den statliga sektorn riskerar kompetensförsörjningen. Det kan också leda till att myndigheterna inte klarar av att leva upp till de mål som regeringen har ålagt dem. Regeringen måste prioritera vilka verksamheter som ska lyftas bort. Att följa osthyvelprincipen går inte längre. Så kommenterar Saco-S, akademiker i staten, regeringens förslag i vårbudgeten.

Publicerad: Tisdag 18 feb 2014

– Att minska anslagen genom ”osthyvelsprincipen” är olyckligt. I stället bör verksamheterna genomlysas systematiskt för att kunna bedöma vilka effektiviseringar som kan vara möjliga, säger Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S.

Saco-S genomförde år 2011 en undersökning bland generaldirektörer och myndighetschefer som visade att många redan då hade problem med resursbrist.
Undersökningen visade att regeringens anslag till löner i den statliga sektorn ökade med 32 procent mellan 1997-2011. De faktiska lönekostnaderna ökade under samma period med närma-re 60 procent. Detta glapp om 28 procentenheter har myndigheterna tvingats bära genom effektiviseringar.

– Myndigheterna måste vara attraktiva som arbetsgivare för att klara kompetensförsörjningen framöver. Ytterligare minskningar i anslagen riskerar att försämra möjligheten att behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare, säger Lena Emanuelsson.

Kontakt

Lena Emanuelsson, Ordförande Saco-S, 070-665 29 43
Kristina Mäler, Pressansvarig, 070-665 29 55