Avtal klart för 80 000 akademiker i staten

Saco-S har i dag tecknat avtal för drygt 80 000 akademiker i staten.  Parterna är överens om att inleda arbetet för att teckna ett omställningsavtal. Dessutom är de överens om att inleda ett arbete om den framtida tjänstepensionen inom staten.

Publicerad: Fredag 4 okt 2013

Senast uppdaterad: Måndag 4 jul 2022

Saco-S har i år förhandlat inom ramen för det tillsvidareavtal som tecknades 2010. Parterna har kommit överens om att börja arbetet med att ta fram ett omställningsavtal. Dessutom ska ett arbete om den framtida tjänstepensionen inledas. Under 2014 startar även ett arbete med att följa utvecklingen och förekomsten av tidsbegränsade anställ-ningar.

– Jag är mycket nöjd med att visstidsanställda även i fortsättningen kommer att omfattas av omställningsavtalet, säger Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S.

Eftersom Saco-S har ett tillsvidareavtal har lönerörelserna på de flesta statliga myndigheter redan startat och i vissa fall även slutförts.

– Tillsvidareavtalet gör att den lokala löneprocessen inte stannat upp på grund av centrala avtalsförhandlingar, säger hon.

Avtalet

Parterna har kommit överens om att inleda ett arbete om den framtida tjänstepensio-nen. Utgångspunkter är bra, långsiktigt hållbara, stabila och förutsägbara pensioner. Målet är att ett nytt avtal ska vara klart under 2014 med en möjlig start 1 juli 2015.

Dessutom påbörjas arbetet med att teckna ett omställningsavtal som ska ersätta det trygghetsavtal som Arbetsgivarverket sade upp i juni 2013. Omställningsavtalet ska gynna arbetslinjen och stödja uppsagda anställda så att de så snabbt som möjligt kom-mer ut på arbetsmarknaden igen. Parternas gemensamma ambition är att ett nytt avtal ska vara klart i maj 2014.

Kontakt

Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S 070-6652943
Kristina Mäler, pressansvarig, 070-665 29 55