Nytt avtal ska locka unga att jobba statligt

För första gången tecknas ett centralt kollektivavtal för att underlätta för studerande på universitets- och högskolenivå att få anställning som studentmedarbetare. Syftet är att locka fler nyexaminerade att välja en karriär inom den statliga sektorn.

Publicerad: Tisdag 25 feb 2014

Det är akademiker i staten, Saco-S, som har drivit frågan om att reglera villkoren för studenter som arbetar extra med kvalificerade arbetsuppgifter. Det kan till exempel handla om att genomföra utredningar och utvärderingar, sammanställa och analysera information och statistik. Arbetet omfattar max 10 timmar i veckan och är ett sätt för studenterna att testa sina teoretiska kunskaper i praktiken.

  • Den statliga sektorn kommer att behöva anställa många unga akademiker. Ge-nerationsväxlingen och kravet på ökad kompetens gör att staten måste an-stränga sig för att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att underlätta för fler att bli studentmedarbetare kommer nyexaminerade att få upp ögonen för de intressanta arbetsuppgifter som finns inom staten, säger Lena Emanuelsson, ord-förande i Saco-S.

Avtalet gäller för den som:

  • Anställs tidsbegränsat terminsvis under maximalt fyra terminer
  • Bedriver heltidsstudier på högskolenivå
  • Sysselsättningsgraden ska vara högst 25 procent av en heltid
  • Studentmedarbetaren ska inte ha påbörjat en forskarutbildning

Kontakt:

Lena Emanuelsson
Ordförande Saco-S
070- 665 29 43

Kristina Mäler
Pressansvarig
070-665 29 55