Nytt pensionsavtal klart på det statliga avtalsområdet

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har nu undertecknat en överenskommelse om ett premiebestämt pensionsavtal – Pensionsavtal 2016 (PA 16) – med giltighet från och med den 1 januari 2016. Mot bakgrund av att alla detaljer inte är klara redogör parterna endast översiktligt för innehållet i överenskommelsen.

Publicerad: Måndag 29 jun 2015

Överenskommelsens huvudsakliga innehåll

  • PA 16 gäller i första hand för arbetstagare födda 1988 eller senare.
  • PA 16 medger också att en medarbetare, under vissa förutsättningar, kan träffa överenskommelse med arbetsgivaren om att ansluta sig till avtalet.
  • Premierna ligger på samma nivå som för motsvarande avtal på arbetsmarknaden
     4,5 % på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på lönedelar därutöver.
  • Överenskommelsen innebär att befintligt delpensionsavtal fasas ut. I stället ger PA 16 möjlighet till ett mer flexibelt pensionsuttag genom en särskild försäkring till vilken en premie på 1,5 % avsätts.
  • Pensionsavtalet innehåller också bestämmelser som möjliggör extra premieavsättning dels genom kollektivavtal, dels genom överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare.
  • Överenskommelsen innehåller möjlighet att flytta kapital
  • Det nya pensionsavtalet innehåller i vissa delar förbättrat ålderspensionsintjänande, från första anställningsdagen fram till 67 år
  • Parterna kommer att gemensamt titta på vilka behov som finns av att utveckla informationsmaterial dels på generell nivå, dels till enskilda medarbetare kring det nya pensionsavtalet. 

-          Det är ett bra och flexibelt avtal som kommer att underlätta såväl rörligheten på arbetsmarknaden som ett längre arbetsliv. Vi har tagit ansvar för att våra unga medlemmar ska få bra och långsiktigt hållbara pensioner, säger Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S. 

Parterna kommer nu att slutföra arbetet och därefter kommer innehållet i hela överenskommelsen att offentliggöras. 

 

Kontakt:

Lena Emanuelsson
Ordförande Saco-S
070- 665 29 43 

Presskontakt:

Eva Langlet
070-665 29 86