Aktuellt {from} {to} av 130

Nytt dataskyddsombud

2022-11-03

Från den 1 november byter Saco-S dataskyddsombud.

Rätt och rimligt för statligt anställda

2022-10-05

Saco-S har varit remissinstans till utredningen och lämnat svar där vi är kritiska till flera av utredarens förslag som vi menar inte tar hänsyn...

Inflationen och lönebildningen

2022-10-05

Det finns flera skäl till att inflationen ligger så högt. Efterfrågan har fått stöd under pandemin av stora offentliga utgifter och låga räntor....

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

2022-06-28

Arbetsgivarverket har tillsammans med de fackliga parterna Saco-S, OFR/S, P, O och Seko tecknat en överenskommelse om flexibilitet,...

Nytt dataskyddsombud

2022-06-09

Från och med den 1 juni så har Saco-S ett nytt dataskyddsombud.

Akademiker ska inte betala dubbelt för tryggheten

2022-06-03

Anna Steen, Saco-S ordförande skriver i en debattartikel i DN att Trygghetsöverenskommelsen är en välkommen och nödvändig reform för...

Saco-S har träffat civilministern

2022-04-22

Civilministern Ida Karkiainen ansvarar för den statliga arbetsgivarpolitiken, som i sin tur ska genomsyra Arbetsgivarverkets och övriga...

Saco -S remissvar Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom S2022 00193

2022-02-24

Utredningen föreslår att en sjukdom en anställd ådragit sig i arbetet till följd av smitta från en samhällsfarlig sjukdom ska klassas som...

Utmanande men utvecklande

2022-01-31

Arbetsgruppen Centrala parters arbete i arbetsmiljöfrågor har sammanställt en enkätundersökning om hur lokala parter upplevt samverkan under...

Möte med socialförsäkringsministern

2022-01-31

Den 13 december träffade parterna inom det statliga avtalsområdet socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Parterna på det statliga...

Kontoret är ditt tjänsteställe

2022-01-18

Skatteverket har tydliggjort frågan om tjänsteställe vid distansarbete. Den som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler har sitt...

Lärarförbundets inträde i Saco

2021-12-03

Lärarförbundet har beviljats inträde i Saco från den 1 januari 2022 och det har uppmärksammats på många arbetsplatser av både arbetsgivare och...

Avtal om postdoktorer

2021-11-23

Som en del av överenskommelsen från 2020 har Saco-S och Arbetsgivarverket träffat ett nytt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor....

Remissvar En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden Ds 2021:17

2021-09-15

Saco-S är en förhandlingsorganisation bestående av 19 Saco-förbund. Vi företräder nästan 90 000 statligt anställda akademiker.

Saco-S stödmaterial avseende distansarbete/flexibelt arbete

2021-06-28

Saco-S verkar för att verksamhetens behov och individens möjligheter till individuell anpassning ska fungera sida vid sida. Saco-S arbetar utifrån...

Staten måste också var en del av en modern arbetsmarknad

2021-06-21

De tre utredningarna om LAS, omställning och studiestöd är nu färdiga och har presenterats av regeringen. Av det som föreslås finns även...

Saco-S inbjudna till möte med socialförsäkringsministern Shekarabi

2021-05-10

Saco-S träffade den 5 maj socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi tillsammans med övriga parter på det statliga avtalsområdet. Vid mötet...

Saco-S har haft årsmöte

2021-04-26

Den 22 april var det dags för Saco-S årsmöte. Då beslutade man bland annat om verksamhetsplanen för det kommande året och valde en ny styrelse....

Balansen mellan parterna på statlig sektor påverkas negativt

2021-03-19

Efter överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK i höstas beslutade regeringen att lagförändringarna kommer att utgå från denna...

Stödgrupp i vissa arbetsmiljöfrågor (SIVAN)

2021-03-03

För att stödja och stärka de centrala parternas arbete med arbetsmiljöfrågor har en ny arbetsgrupp inrättats på central nivå, Stödgrupp i vissa...

Visa fler