Aktuellt {from} {to} av 138

Saco-S överlämnar yrkanden inför höstens avtalsförhandlingar

2023-06-21

Saco-S överlämnade den 21 juni ett antal yrkande till Arbetsgivarverket. Utgångspunkten för yrkanden är den allt större svårighet att rekrytera...

Nytt pensionsavtal i staten

2023-05-08

Den första januari 2024 träder ett nytt pensionsavtal för statlig sektor i kraft. Målsättningen är att erbjuda ett modernt avtal som harmoniserar...

Saco-S årsmöte 20 april

2023-04-21

Saco-S årsmöte valde den 20 april Anders Berndt, SRAT, till ny ordförande för representantskapet för två år. Andreas Nyström, Sveriges Ingenjörer,...

Enkät till chefsmedlemmar ska bidra med kunskap och utvecklad verksamhet

2023-03-29

Många medlemmar i Saco-S förbund är chefer. De är viktiga för verksamheterna de arbetar i och har en avgörande betydelse för medlemmarnas...

Saco-S möter civilministern om trakasserier, hot och våld mot medlemmarna

2023-02-08

Den 8 februari mötte Saco-S tillsammans med representanter för arbetsgivare och andra fack civilminister Erik Slottner för att diskutera den...

Bildandet av Sveriges lärare påverkar Saco-S lokala verksamhet

2023-01-23

Från nyår organiserar det nybildade förbundet Sveriges Lärare de tidigare medlemmarna i Lärarnas Riksförbund (LR) och Lärarförbundet.

Beslut i AD: Avstängningsregeln i Villkorsavtal-T kan inte användas

2023-01-11

Arbetsdomstolen fann i målet AD 2022 nr 49 att avstängning av statligt anställda kräver stöd i lag. Någon möjlighet att reglera denna i förordning...

Saco-S remissvar Skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning

2022-12-13

Saco-S har idag svarat på Säkerhetspolisens hemställan om en förändring i säkerhetsskyddsförordningen. Säkerhetspolisen vill att regeringen skärper...

Nytt dataskyddsombud

2022-11-03

Från den 1 november byter Saco-S dataskyddsombud.

Rätt och rimligt för statligt anställda

2022-10-05

Saco-S har varit remissinstans till utredningen och lämnat svar där vi är kritiska till flera av utredarens förslag som vi menar inte tar hänsyn...

Inflationen och lönebildningen

2022-10-05

Det finns flera skäl till att inflationen ligger så högt. Efterfrågan har fått stöd under pandemin av stora offentliga utgifter och låga räntor....

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

2022-06-28

Arbetsgivarverket har tillsammans med de fackliga parterna Saco-S, OFR/S, P, O och Seko tecknat en överenskommelse om flexibilitet,...

Nytt dataskyddsombud

2022-06-09

Från och med den 1 juni så har Saco-S ett nytt dataskyddsombud.

Akademiker ska inte betala dubbelt för tryggheten

2022-06-03

Anna Steen, Saco-S ordförande skriver i en debattartikel i DN att Trygghetsöverenskommelsen är en välkommen och nödvändig reform för...

Saco-S har träffat civilministern

2022-04-22

Civilministern Ida Karkiainen ansvarar för den statliga arbetsgivarpolitiken, som i sin tur ska genomsyra Arbetsgivarverkets och övriga...

Saco -S remissvar Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom S2022 00193

2022-02-24

Utredningen föreslår att en sjukdom en anställd ådragit sig i arbetet till följd av smitta från en samhällsfarlig sjukdom ska klassas som...

Utmanande men utvecklande

2022-01-31

Arbetsgruppen Centrala parters arbete i arbetsmiljöfrågor har sammanställt en enkätundersökning om hur lokala parter upplevt samverkan under...

Möte med socialförsäkringsministern

2022-01-31

Den 13 december träffade parterna inom det statliga avtalsområdet socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Parterna på det statliga...

Kontoret är ditt tjänsteställe

2022-01-18

Skatteverket har tydliggjort frågan om tjänsteställe vid distansarbete. Den som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler har sitt...

Lärarförbundets inträde i Saco

2021-12-03

Lärarförbundet har beviljats inträde i Saco från den 1 januari 2022 och det har uppmärksammats på många arbetsplatser av både arbetsgivare och...

Visa fler