Aktuellt {from} {to} av 127

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

2022-06-28

Arbetsgivarverket har tillsammans med de fackliga parterna Saco-S, OFR/S, P, O och Seko tecknat en överenskommelse om flexibilitet,...

Nytt dataskyddsombud

2022-06-09

Från och med den 1 juni så har Saco-S ett nytt dataskyddsombud.

Akademiker ska inte betala dubbelt för tryggheten

2022-06-03

Anna Steen, Saco-S ordförande skriver i en debattartikel i DN att Trygghetsöverenskommelsen är en välkommen och nödvändig reform för...

Saco-S har träffat civilministern

2022-04-22

Civilministern Ida Karkiainen ansvarar för den statliga arbetsgivarpolitiken, som i sin tur ska genomsyra Arbetsgivarverkets och övriga...

Saco -S remissvar Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom S2022 00193

2022-02-24

Utredningen föreslår att en sjukdom en anställd ådragit sig i arbetet till följd av smitta från en samhällsfarlig sjukdom ska klassas som...

Utmanande men utvecklande

2022-01-31

Arbetsgruppen Centrala parters arbete i arbetsmiljöfrågor har sammanställt en enkätundersökning om hur lokala parter upplevt samverkan under...

Möte med socialförsäkringsministern

2022-01-31

Den 13 december träffade parterna inom det statliga avtalsområdet socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Parterna på det statliga...

Kontoret är ditt tjänsteställe

2022-01-18

Skatteverket har tydliggjort frågan om tjänsteställe vid distansarbete. Den som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler har sitt...

Lärarförbundets inträde i Saco

2021-12-03

Lärarförbundet har beviljats inträde i Saco från den 1 januari 2022 och det har uppmärksammats på många arbetsplatser av både arbetsgivare och...

Avtal om postdoktorer

2021-11-23

Som en del av överenskommelsen från 2020 har Saco-S och Arbetsgivarverket träffat ett nytt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor....

Remissvar En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden Ds 2021:17

2021-09-15

Saco-S är en förhandlingsorganisation bestående av 19 Saco-förbund. Vi företräder nästan 90 000 statligt anställda akademiker.

Saco-S stödmaterial avseende distansarbete/flexibelt arbete

2021-06-28

Saco-S verkar för att verksamhetens behov och individens möjligheter till individuell anpassning ska fungera sida vid sida. Saco-S arbetar utifrån...

Staten måste också var en del av en modern arbetsmarknad

2021-06-21

De tre utredningarna om LAS, omställning och studiestöd är nu färdiga och har presenterats av regeringen. Av det som föreslås finns även...

Saco-S inbjudna till möte med socialförsäkringsministern Shekarabi

2021-05-10

Saco-S träffade den 5 maj socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi tillsammans med övriga parter på det statliga avtalsområdet. Vid mötet...

Saco-S har haft årsmöte

2021-04-26

Den 22 april var det dags för Saco-S årsmöte. Då beslutade man bland annat om verksamhetsplanen för det kommande året och valde en ny styrelse....

Balansen mellan parterna på statlig sektor påverkas negativt

2021-03-19

Efter överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK i höstas beslutade regeringen att lagförändringarna kommer att utgå från denna...

Stödgrupp i vissa arbetsmiljöfrågor (SIVAN)

2021-03-03

För att stödja och stärka de centrala parternas arbete med arbetsmiljöfrågor har en ny arbetsgrupp inrättats på central nivå, Stödgrupp i vissa...

Förhandlingar om postdoktoravtalet

2021-03-02

I avtalsförhandlingarna under hösten kom parterna överens om ett förhandlingsuppdrag gällande detta avtal som reglerar en tvåårig...

Uppsagda på grund av sjukdom börjar omfattas av Avtal om omställning.

2021-03-01

Från och med den 1 februari 2021 börjar arbetstagare som inte har någon stadigvarande arbetsförmåga hos arbetsgivaren på grund av sjukdom eller...

Avtal med anledning av Covid-19

2021-03-01

Eftersom smittspridningen fortfarande påverkar samhället och regeringen därmed vidtar åtgärder har parterna inom det statliga avtalsområdet...

Visa fler