Akademiker inom Polisen: Bra genomlysning av organisationen

Saco-S och Jusek välkomnar Statskontorets utredning av Polisens omorganisation. Det finns nu en bra grund för att förbättra Polisens resultat och rikta tillbaka fokus på kärnuppdragen; brottsbekämpning och att öka den faktiska synligheten av poliser ute bland medborgarna.

Publicerad: Fredag 30 sep 2016

Statskontoret ger en balanserad bild av situationen inom Polisen och myndighetens utmaningar, menar Saco-S och Jusek.

- Det är välkommet att Statskontoret särskilt lyfter fram att ledningen måste lyssna på medarbetarna och ta kritik och deras konstruktiva idéer på allvar. Det är ett stort värde i att kommunikationen från ledningen kan bli mer öppen och inkluderande, säger Staffan Tilling, ordförande för Saco-S inom Polisen.

- En större omorganisationer tar på krafterna vilket också påverkar resultaten. Men vi välkomnar Statskontorets långsiktiga fokus på att utredningsverksamheten måste stärkas och fler poliser synas ute samtidigt som stödet till kärnverksamheten vässas. Min förhoppning är att Polismyndigheten får en nystart med alla chefsled bemannade och genom tillskotten av fler skickliga akademiker för utredning och analys av svårutredda brott, säger Magnus Hedberg, Juseks vd.

Kontakt:

Staffan Tilling
Ordförande i Saco-S inom Polisen
070-322 20 91

Magnus Hedberg
Jusek vd
070-665 29 13

Kristina Mäler
Pressansvarig
070-665 29 55