Akademiker ska inte betala dubbelt för tryggheten

Anna Steen, Saco-S ordförande skriver i en debattartikel i DN att Trygghetsöverenskommelsen är en välkommen och nödvändig reform för arbetsmarknaden men för att reformerna ska fungera krävs åtgärder på fyra punkter.

Publicerad: Fredag 3 jun 2022

Senast uppdaterad: Fredag 3 jun 2022

  1. Rusta universitet och högskolor för det livslånga lärandet.
  2. Reformera högskolans resurstilldelningssystem.
  3. Hitta en hållbar finansiering av omställningsstödet.
  4. Utvidga målgruppen som omfattas av stödet.