Avtal med anledning av Covid-19

Eftersom smittspridningen fortfarande påverkar samhället och regeringen därmed vidtar åtgärder har parterna inom det statliga avtalsområdet anpassat och förlängt överenskommelse om korttidsarbete respektive om viss sjukpenning i förebyggande syfte.

Publicerad: Måndag 1 mar 2021

Överenskommelsen om korttidsarbete gäller fram till den 30 juni och omfattar Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar. Överenskommelsen om viss sjukpenning i förebyggande syfte innebär att medarbetare som ingår i riskgrupp eller är anhörig till person i riskgrupp, definierad av förordning SFS 2021:60, får sjukpenningtillägg enligt villkorsavtalen VA-T och AVA-T.  

Avtal teckande med anledning av Covid-19