Besparingarna kommer att slå mot statlig verksamhet

Att minska anslagen med 1,1 miljarder kronor per år inom den statliga sektorn riskerar kompetensförsörjningen. Det kan också leda till att myndigheterna inte klarar av att leva upp till de mål som regeringen har ålagt dem. Regeringen måste prioritera vilka verksamheter som ska lyftas bort. Att följa osthyvelprincipen går inte längre. Så kommenterar Saco-S, akademiker i staten, regeringens förslag i vårbudgeten.

Publicerad: Torsdag 20 feb 2014