Förhandlingar om pensionsavtal på statlig sektor

Samtalen om ett nytt pensionsavtal har förts mellan Saco-S och Arbetsgivarverket under hela året. Hösten 2013 enades parterna om en målbild att ha ett nytt pensionsavtal klart i december 2014 för möjligt ikraftträdande i juli 2015.

Publicerad: Fredag 28 nov 2014

Parterna har nu konstaterat att det är många frågor som måste lösas innan överenskommelse om ett nytt avtal kan träffas. Det finns också en rad frågor som parterna ännu inte haft möjlighet att påbörja diskussionen om. 
 
Några av de större frågor som parterna fortsätter diskutera är vilka som ska omfattas av ett nytt pensionsavtal, vilka premier som ska gälla under respektive över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar ca 35500 kr per månad), hur mycket av premien som ska placeras individuellt respektive obligatoriskt, vad som ska gälla rörande delpension, hur pensionsgrundande ska definieras, eventuell flytträtt av pensionskapital etc. 
 
Parterna har nu konstaterat att trots att man arbetar intensivt med frågorna kommer förhandlingarna att glida över på nästa år.