Förhandlingarna pågår

Förhandlingarna med Arbetsgivarverket pågår enligt tidigare planering. Diskussioner förs mellan parterna och ännu är ingenting färdigförhandlat.

Publicerad: Onsdag 20 sep 2017

Förhandlingsdelegationen fortsätter sitt arbete och kommer att presentera lägesbilden för representantskapet den 28 september. Målsättningen är fortfarande att vara klara  den 30 september.

Läs mer om Saco-S inriktning och övriga parters yrkanden.