Information om ändring av bestämmelserna i Villkorsavtal-T gällande löneavdrag vid tillfällig föräldrapenning

Saco-S och Arbetsgivarverket har kommit överens om en ändring i Villkorsavtal-T som rör löneavdrag vid frånvaro med tillfällig föräldrapenning, t.ex. vid vård av sjukt barn eller de tio s.k. ”pappadagarna”, i samband med större helger. Förändringen gäller vid frånvaro som sträcker sig över 6 arbetsdagar eller mer i en följd och träder i kraft den 22 december 2014.

Publicerad: Fredag 12 dec 2014

Förändringen görs för att löneavdraget bättre ska överensstämma med den ersättning man får vid sådan frånvaro. Enligt den hittillsvarande regleringen har man i dessa fall gjort ett löneavdrag med 3,3% av månadslönen för alla kalenderdagar under frånvaroperioden, även arbetsfria dagar där ingen ersättning utgår från Försäkringskassan. De nya bestämmelserna innebär att löneavdrag inte kommer att göras för de extra arbetsfria dagar som inträffar i samband med större helger utan endast för arbetsdagar samt två arbetsfria dagar per kalendervecka (lördag-söndag). På detta sätt kommer ersättningsnivån att bättre motsvara den förväntade vid denna typ av frånvaro.

De nya bestämmelserna gäller inte den som har oregelbunden arbetstid där denna problematik är omhändertagen på annat sätt.

Exempel: Den som över jul- och nyårshelgen 2014 frånvarar med tillfällig föräldrapenning i minst 6 arbetsdagar i en följd kommer inte att få löneavdrag för julafton, juldagen, annandagen, nyårsafton och nyårsdagen. Löneavdrag görs endast för övriga vardagar samt mellanliggande lördagar och söndagar.