Information om överenskommelser rörande omställning

Arbetsgivarverket, SEKO, Saco-S och OFR/S,P,O har idag träffat två nya avtal som rör förutsättningarna för omställningsarbetet inom det statliga avtalsområdet med ikraftträdande från och med den 1 januari 2015.

Publicerad: Onsdag 17 sep 2014

Parterna är mot bakgrund av att vissa detaljer kvarstår att färdigställa överens om att prolongera nu gällande Trygghetsavtal fram till och med den 27 juni 2014. 

Huvudsakligt innehåll

- Avtalen håller ihop hela omställningskedjan från lokala parters arbete med lokala omställningsmedel till det arbete som Trygghetsstiftelsen genomgår på parternas uppdrag och stödjer arbetslinjen och bidrar till ett längre arbetsliv 

- Arbetstagare uppsagda på grund av arbetsbrist erhåller i princip oförändrade villkor 

- Fler tidsbegränsade anställda omfattas av omställningsåtgärder genom överenskommelsen
 
- Överenskommelsen innehåller övergångsbestämmelser för vissa grupper.

Parterna kommer efter det att de slutliga överenskommelserna undertecknats återkomma med mer detaljerad information.