Korrigering av felaktiga löneavdrag

Saco-S upptäckte under 2019 att det finns ett fel i vissa lönesystem.

Publicerad: Måndag 9 mar 2020

Det har nu konstaterats att felet berör endast de som avstått lön för en pensionsavsättning (ofta kallat löneväxling) och som också haft löneavdrag för frånvaro, till exempel sjuk- eller föräldraledighet, som varat i mindre än en hel kalendermånad. Arbetsgivarverket har nu gått ut med information om hur felet ska rättas till. Om du är berörd ombeds du ta att i första hand ta kontakt med din arbetsgivare.

Länk till Arbetsgivarverket