Karensavdrag och eventuella korrigeringar genom retroaktivt hantering

Karensavdraget fick en ny konstruktion från och med den 1 januari 2019. Det har det lönesystem som Statens Servicecenter använder inte kunnat hantera. I och med septemberlönen har man därför retroaktivt rättat de fel som uppstått under året. Det innebär att anställda som varit sjukskrivna på en myndighet där Statens Servicecenter administrerar löneutbetalningar kan ha fått avdrag eller återbetalning för felaktiga karensavdrag. Detta har nu Arbetsgivarverket uppmärksammat och menar att korrigeringarna genomförts felaktigt och att det är varje arbetsgivares ansvar att korringeringarna hanteras korrekt.

Publicerad: Måndag 23 sep 2019

Senast uppdaterad: Måndag 23 sep 2019