Nya villkor för uttag av tjänste- pension fr o m 1 oktober 2020

Den 1 oktober 2020 ändras villkoren för uttag av den statliga tjänstepensionen för de som är född 1987 eller tidigare och som omfattas av PA16 avdelning II. De nya villkoren gäller den premiebestämda pensionen, dvs individuella ålderspensionen, Kåpan tjänste samt Kåpan extra.

Publicerad: Torsdag 19 dec 2019

Från och med 1 oktober betalas pensionen normalt ut livsvarigt, dvs under återstoden av livet, men möjlighet finns att välja en annan kortare utbetalningstid. För den individuella ålderspensionen kan pensionen betalas ut som kortast på 10 år. Idag kan den individuella ålderspensionen bara betalas ut på kortare tid före 65 år. Därefter gäller livsvarig utbetalning. För Kåpan tjänste och Kåpan extra är den kortaste uttagstiden 5 år, samma som idag.

Pensionen betalas ut först efter ansökan från den försäkrade. Om ingen ansökan har inkommit innan den försäkrade fyller 71 år (LAS-åldern + 3 år) betalas pensionen ut automatiskt.

De nya villkoren gäller för de som ansöker om uttag av pension från och med den 1 oktober 2020 eller senare. Vid ansökan om uttag av pension innan detta datum gäller nuvarande regler.

Villkoren för uttag av förmånsbestämd pension är desamma som idag.

Mer information finns på: www.spv.se/nya-uttagsregler-pa16