Nytt pensionsavtal på det statliga avtalsområdet

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har nu undertecknat en överenskommelse om ett premiebestämt pensionsavtal – Pensionsavtal 2016 (PA 16) – med giltighet från och med den 1 januari 2016. Mot bakgrund av att alla detaljer inte är klara redogör parterna end-ast översiktligt för innehållet i överenskommelsen.

Publicerad: Måndag 29 jun 2015