Kom och låt dig inspireras i lönebildningen!

Partsgemensamma konferenser om RALS-T den 12, 21 och 26 april 2016. Arbetsgivarverket och Saco-S bjuder in till konferenser om den tredje partsgemensamma utvärderingen av tillsvidareavtalet RALS-T som nu genomförts. Denna återkommande utvärdering är något som tillkommit till följd av att avtalet löper tills vidare och är mer eller mindre unikt i sitt slag på svensk arbetsmarknad.

Publicerad: Onsdag 30 mar 2016

Nytt för denna gång är att fokus ligger på de utvecklingsområden som konstaterats i tidigare utvärderingar och som parterna ser som avgörande för en framgångsrik lönebildningsprocess. De områden som vi därför diskuterar särskilt på konferensen och där vi hoppas inspirera till en fortsatt utveckling av er lokala lönebildningsprocess är:

• Differentiering på organisationsnivå och individnivå
• Kopplingen mellan lönebildningen och verksamhetens resultat
• Dialogen mellan medarbetare och lönesättande chef

En annan nyhet är att vi har inlett ett samarbete med lokala parter vid tre myndigheter som centrala parter kommer att följa under en längre tid för att fördjupa bilden av hur tillämpningen av avtalet utvecklas. Dessa tre myndigheter, Högskolan i Skövde, Lantmäteriet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, medverkar vid varsin konferens och berättar om utvecklingen av sin lokala löneprocess.

Tid och plats
Konferensen genomförs vid tre tillfällen och inleds med lunch kl. 12.00.

Tisdag 12 april kl. 12.00–16.00 – Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm. Lantmäteriet medverkar.

Torsdag 21 april kl. 12.00–16.00 – 7a Odenplan, Norrtullsgatan 6 i Stockholm. Länsstyrelsen i Västra Götalands län medverkar.

Tisdag 26 april kl. 12.00–16.00 – 7a Odenplan, Norrtullsgatan 6 i Stockholm. Högskolan i Skövde medverkar.

Anmälan
Anmälan sker av lokala parter gemensamt. Anmäl er via denna länk. Vi förutsätter att lokala parter kommer vid samma konferenstillfälle. Antalet platser är begränsat. Ange i anmälningsformuläret vid vilket tillfälle ni önskar medverka. Vi behöver anmälan senast den 4 april. Konferenskostnaderna finansieras av centrala parter. Respektive myndighet står för resekostnader.

Varmt välkomna till en konferens som vi hoppas ska inspirera till en fortsatt utveckling av er lokala lönebildning!


Monica Dahlbom                                                  Lena Emanuelsson
Förhandlingschef                                                  Ordförande
Arbetsgivarverket                                                  Saco-S