Partsrådets verksamhetsberättelse 2015

Nu finns Partsrådets verksamhetsberättelse för 2015 att ta del av på Partsrådets hemsida.

Publicerad: Fredag 22 apr 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 10 nov 2022

Verksamhetsberättelse för 2015 

Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet, Partsrådet, är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko. Partsrådet stödjer lokala parter i gemensamma kärnfrågor som de centrala parterna fastställt i kollektivavtal. År 2015 har verksamheten varit i full gång i de flesta av de arbetsområden som centrala parter kom överens om i avtalsrörelsen 2013.

- Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv

- Centrala parters stöd till lokal lönebildning

-  Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå

-  Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd