Rätt och rimligt för statligt anställda

Saco-S har varit remissinstans till utredningen och lämnat svar där vi är kritiska till flera av utredarens förslag som vi menar inte tar hänsyn till medarbetarnas perspektiv.

Publicerad: Onsdag 5 okt 2022

Senast uppdaterad: Onsdag 5 okt 2022