Saco-S har träffat civilministern

Civilministern Ida Karkiainen ansvarar för den statliga arbetsgivarpolitiken, som i sin tur ska genomsyra Arbetsgivarverkets och övriga myndigheters agerande som arbetsgivare.

Publicerad: Fredag 22 apr 2022

Senast uppdaterad: Fredag 22 apr 2022

Varje år bjuds de fackliga parterna inom avtalsområdet in till samtal med ministern där vi har möjlighet att föra fram vår syn och lyfta angelägna frågor. Den 30 mars var första gången vi träffade nuvarande civilminister.

Ministern adresserade givetvis kriget i Ukraina och hur den påverkar statsförvaltningen i stort. Särskilt fokus ligger i nuläget på flyktingmottagande och Migrationsverket och länsstyrelserna i deras samordnande roll gentemot kommuner och regioner.

Andra områden ministern adresserade var synen på staten som en helhet, en koncern, där delarna hjälper varandra och räcker varandra handen. En ny utredning med namnat En hjälpande hand ska se hur detta ska kunna ske på ett effektivt sätt. Behovet av att staten syns i hela landet var också en fråga som ministern lyfte som prioriterad. Saco-S påpekade att länsstyrelserna redan finns på plats och har en befintlig indelning, struktur och lokal närvaro, men skulle kunna ha en mer förutsägbar finansiering.

Saco-S fokuserade på frågan om vad ministern önskade att den nya reformen om anställningstrygghet och omställning ska bidra med inom det statliga avtalsområdet, men något svar gavs inte från departementets sida.

Vi underströk betydelsen av att från politiskt håll åtgärda problemen med att Saco-S medlemmar riskerar att utsättas för hot, våld och otillbörlig påverkan när de utför sina arbetsuppgifter.  Staten måste vara en trygg arbetsgivare med god arbetsmiljö och goda villkor.

Vidare diskuterades dilemmat med lokal synlighet, villkoren vid utlokalisering av statlig verksamhet samt det allt vanligare distansarbetet. Frågan är inte enkel och diskussionen lär fortsätta.