Saco-S inbjudna till möte med socialförsäkringsministern Shekarabi

Saco-S träffade den 5 maj socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi tillsammans med övriga parter på det statliga avtalsområdet. Vid mötet presenterade parterna det gemensamma arbete som genomförts för att sänka sjuktalen sedan 2016. Saco-S uppmärksammade den digitala utvecklingens påverkan på arbetsmiljön så som digitalt arbetssätt, ledarskap i digitalt sammanhang och digital arbetsmiljö samt behovet att följa upp sjuktalen efter pandemin. I samband med mötet överlämnade parterna en gemensam sammanställning av arbetet.

Publicerad: Måndag 10 maj 2021

Anledningen till ministerns önskan att träffa parterna är uppföljning av det initiativ som togs av Annika Strandhäll under hennes tid som socialförsäkringsminister att involvera parterna i arbetet med att sänka sjuktalen. För att omhänderta regeringens uppmaning träffade Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR S/P/O och Seko därför en avsiktsförklaring 2016.

Avsiktsförklaringen har sedan legat till grund för fortsatt arbete som i första hand genomförts inom ramen för programmet Hållbarts arbetsliv inom Partsrådet. Även vid avtalsrörelsen 2020 förbättrades förutsättningarna för sjukskrivna inom det statliga avtalsområdet. Då utökades Trygghetsstiftelsens verksamhet att också omfatta uppsagda p.g.a. sjukdom, under visa förutsättningar. I samband med avtalsförhandlingarna 2020 inrättades också en grupp knuten till förhandlings- ledningen på centralnivå för att stärka och effektivisera arbetet med arbetsmiljöfrågor.

Shekarabi presenterade regeringens arbete för en tryggare sjukförsäkring liksom regeringens nya arbetsmiljöstrategi 2021-2025. Regeringen planerar att inrätta ett samordningskansli för samordning av frågor för ett hållbart arbetsliv. Kansliet ska samordna, sprida kunskap och föra dialog med parterna. Parterna kommer också att medverka i det nyinrättade Arbetsmiljöforum där Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap tillsammans med andra myndigheter ska hantera åtgärder inom ramen för regeringens arbetsmiljöstrategi.

För att kunna fortsätta följa parternas arbete nära kommer ministern att bjuda in till möten ett par gånger om året.