Saco-S remissvar Skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning

Saco-S har idag svarat på Säkerhetspolisens hemställan om en förändring i säkerhetsskyddsförordningen. Säkerhetspolisen vill att regeringen skärper kraven på den säkerhetsprövning som sker vid nyanställningar men också under befintlig anställning. Men Saco-S ser flera risker med förslaget.

Publicerad: Tisdag 13 dec 2022

Senast uppdaterad: Tisdag 13 dec 2022

– Förslaget kan leda till att personer med utländsk anknytning eller dubbelt medborgarskap utestängs från tjänster som kräver att du är säkerhetsprövad. Saco-S ser att fler befattningar blir säkerhetsklassade vilket i sin tur kan leda till att dessa personer kan utestängas från delar av arbetsmarknaden.  Rekryteringsbasen riskerar att bli alltför snäv och risken för diskriminering överhängande, säger Anna Steen, ordförande i Saco-S.

Läs remissvaret här