Saco-S hos Socialförsäkringsutskottet

Idag samlades arbetsmarknadens parter hos Socialförsäkringsutskottet för att diskutera åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Publicerad: Torsdag 6 apr 2017

Inbjudna till utfrågningen hos Socialförsäkringsutskottet var arbetsmarknadens parter samt några myndigheter; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket. Lena Emanuelsson, Saco-S ordförande fanns på plats och lyfte betydelsen av välbefinnande i arbetslivet.

- Det är viktigt att se till det som fungerar väl på arbetsplatsen, det som skapar välbefinnande, och att utveckla det vidare. Ledarskapet är en annan faktor som har stor betydelse, inte minst för att chefen har möjlighet att skapa en struktur på arbetsplatsen där man diskuterar frågor som rör arbetsmiljön.

På plats  fanns också Laura Hartman, docent i nationalekonomi, som betonade att det är dags att byta till ett mer framgångsrikt arbetssätt när det gäller att få ner sjuktalen. Hon menade att sjukfrånvaro beror på många olika faktorer och att beteenden och attityder påverkar synen på behovet av att vara sjukskriven. Laura Hartman menade också att en låg och stabil sjukfrånvaro förutsätter ett förnyat sätt att styra och leda verksamheten.