Uppföljning av Avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare

I Avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerande lärare kom parterna överens om att utvärdera avtalets tillämpning senast den 1 april 2016. Saco-S vill på detta sätt påminna om utvärderingen.

Publicerad: Tisdag 3 maj 2016

Information om detta sänds till samtliga universitet och högskolor eftersom Saco-S inte vet i vilken utsträckning utvärderingar har gjorts vid respektive lärosäte.

Läs mer här