Överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv rubbar balansen mellan parter inom staten

Efter överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK har scenen förändrats och lagförändringarna kommer i stället, med stor sannolikhet, att utgå från denna överenskommelse i stället för från LAS-utredningen.

Publicerad: Torsdag 26 nov 2020

För att säkerställa att balansen mellan parterna bibehålls behöver man ta hänsyn till den omfattande särreglering för statligt anställda vid förändringar av de allmänna reglerna i anställningsskyddslagen.

  • Vi fackliga parter på det statliga avtalsområdet menar att förslagen som innebär förändringar av turordningsregler och/eller andra arbetsrättsliga regler, omställningsförmåner eller liknande, kräver en noggrann konsekvensanalys om vilka effekter det får för det statliga området., säger Anna Steen, ordförande i Saco-S.

I samband med ett möte med arbetsmarknadsdepartementet skickade Saco S tillsammans med OFR/ S, P, O och Seko en skrivelse där vi för fram synpunkter på vad en ny lagstiftning behöver ta hänsyn till utifrån det statliga avtalsområdets särart.

Balans mellan parterna

Den balans mellan parterna på privat sektor som förhandlas fram mellan Svenskt Näringsliv och PTK kommer eventuellt att införas som lag. Alltså kommer balansen mellan parterna på statlig sektor att förändras. Arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet kommer att genom lagstiftning att få de fördelar Svenskt Näringsliv förhandlade sig till. Det innebär att nuvarande balans mellan parterna inom staten kommer att rubbas till arbetsgivarens fördel.

Några exempel på denna rubbade balans är att det i överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK innehåller en reglering om arbetstagares rätt till erbjudande om tillsvidareanställning hos kundföretag efter 24 månaders uthyrning. Denna nya rättighet kan inte arbetstagare som är uthyrda till statliga myndigheter göra arbetsrättsligt anspråk på eftersom grundlagsreglering kring anställningsförfarandet inom staten har företräde.

Ytterligare ett exempel är att statligt anställda inte kan tillgodogöra sig den sänkta kvalificeringstiden för företrädesrätt till återanställning från tolv till nio månader för visstidsanställningar som överenskommelsen innebär. Grundlagsreglerna kring anställningsförfarandet neutraliserar möjligheten att arbetsrättsligt driva företrädesrätt till återanställning.