Inflytande genom samverkan

Publicerad: Fredag 29 apr 2016

De centrala parterna har tecknat ett avtal (Avtal Samverkan för framtiden) som reglerar inflytandefrågor och de centrala parternas syn på samverkan.

Parternas avsikt med avtalet är att de lokala parterna själva skall skapa samverkansformer för att utveckla verksamheten. Samverkan skall vara grunden i det lokala utvecklingsarbetet och den bygger på att det finns grundläggande gemensamma intressen kring verksamheten. Lokal samverkan kommer till såväl form som innehåll att skilja sig åt mellan olika myndigheter med hänsyn till verksamhetens art och organisationens storlek.

Parterna har bedrivit ett utvecklingsarbete kring samverkan i syfte att stödja lokala parters arbete med samverkan. Syftet var att utveckla och modernisera samverkansavtalet så det stödjer den statliga verksamhetens behov av utveckling.

Länkar